Przejdź do treści

Hubert Kubik

Zagospodarowanie terenu byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż”

W związku z ogłoszeniem dnia 15.11.2019 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach o przystąpieniu do prac planistycznych i przedprojektowych do zagospodarowania byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż” u zbiegu ulic Powstańców i Piłsudskiego, zwracamy się do Państwa o zajęcie stanowiska , jak Państwa zadaniem powinien zostać zagospodarowany ten teren?