Przejdź do treści

Nasi członkowie

Nasz zarząd

Mariusz Rogowski, prezes

Ukoń­czyłem wydział Ad­ministracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od ponad 11 lat pracuje w urzędzie Miasta st. Warszawa.

Wspólnie z innymi mieszkańcami chcę swoją energią, aktywnością, uczciwością, przyczynić się do dalszego rozwoju Miasta Ząbek. Trzeba poprawić bezpieczeństwo, wspierać kulturę i oświatę, propagować sport i budowę nowych ścieżek rowerowych, m.in. utworzenie stacji rowerowych veturilo, dbać o naturalne tereny zielone, parki, lasy, aby nam wszystkim po prostu żyło się lepiej.

Chcę służyć mieszkańcom Ząbek, wspierać pomysły ludzi, pomagać i propagować wartości jak działanie dla dobra naszej społeczności lokalnej. Wiem, jak ważne jest, aby w mieście pracowali ludzie, którzy potrafią współpracować niezależnie od przynależności do partii, lecz dla wspólnego dobra nas wszystkich mieszkańców.

Malgorzata Prusik, zastepca prezesa

Stary mieszkaniec Ząbek. Jestem trzecim pokoleniem ludzi mieszkających w Ząbkach. Znam problemy tego miasta od podszewki bo obserwowałam je przez całe moje życie. Widziałam podziały jakie były i jakie są w mieście -na początku podział był wzdłuż linii torów kolejowych była stara część Ząbek kontra nowa-północna część. Teraz obserwuję podział na stare Ząbki północne (?) i nowe południowe których epicentrum jest ulica Powstańców. Wiem, że Ząbki są jedne, że te podziały nie służą nam mieszkańcom. I jeśli mieszkańcy to zrozumieją to wszyscy na tym zyskają. Bo wspólnie możemy przenosić góry. A już na pewno zbudujemy miasto w którym wszystkim (no prawie wszystkim bo zawsze znajdzie się jakiś malkontent:-) będzie się dobrze mieszkało.  Razem zbudujmy miasto w którym chcemy żyć.
Od 2015 roku prowadzę portal zabki24.pl
Moim celem jest zbudowanie w Ząbkach lokalnej społeczności.  Ludzi, którzy będą identyfikowali się z tym Miastem, będzie im się chciało coś tu robić, coś tworzyć, zmieniać i pokazywać, że można lepiej. Ząbki nie muszą być tylko sypialnią Warszawy.

Hubert Kubik, zastepca prezesa

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Mieszkaniec południowych Ząbek od 2007 roku. Miłośnik dwóch kółek, zwolennik transportu miejskiego. Członek-założyciel stowarzyszenia „Moje Ząbki”.

Moim marzeniem jest aby Ząbki stały się miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Chciałbym aby mieszkańcy odnaleźli miejsce do odpoczynku nie tylko w zaciszu swojego domu ale także we wspólnej przestrzeni, która przysłuży się nawiązaniu bliższych relacji i pozwoli na stworzenie społeczności ludzi bliskich sobie.

Nasza komisja rewizyjna

Michał Kwiatkowski, przewodniczący komisji

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Politologii tej samej jednostki uczelnianej. Od ponad 11 lat związany jestem z bankowością w największej instytucji w Polsce i sferą podatków. W Ząbkach mieszkam od ponad 10 lat, początkowo ciesząc się z tego faktu, od 3-4 lat zastanawiając się coraz bardziej nad racjonalnością podjętej decyzji. Jestem mężem i ojcem trójki dzieci Ludwika, Róży i Kaliny. Po godzinach pasjonuje się kolarstwem górskim i szosowym. Preferuję także zdrową i atrakcyjną kuchnię, środki w ramach apiterapii i dobry serial. Moja motywacja to danie szansy Ząbkom w najbliższej perspektywie by poprawić komfort życia i zwłaszcza dojazdu do Warszawy. Stanie w korkach i paraliż połączony z bezwładem decyzyjnym stanowi impuls i główną motywację mojego działania.

Marzena Rogowska, członek komisji

Marta Kubik, członek komisji