Przejdź do treści

Propozycja siedziby Policji i Straży Miejskiej w południowych Ząbkach

Szanowni Państwo

W ostatnich tygodniach i miesiącach poziom bezpieczeństwa w rejonie Ząbek południowych znacząco się obniżył. Napady oraz zabójstwa skłoniły wszystkich do zastanowienia jak poprawić bezpieczeństwo tego obszaru. Czekamy na działania lokalnych władz, ale już teraz widzimy pewne rozwiązanie, które naszym zdaniem i zdaniem części mieszkańców, pomogłoby zwiększyć bezpieczeństwo. Chodzi o  szybszą reakcję na zdarzenia. Poniższa mapa zagrożeń przedstawia obecną lokalizację policji (zielona kropka) oraz proponowaną lokalizację (czerwona kropka). Widać z niej jasno gdzie występuje najwięcej niebezpiecznych sytuacji, co głównie wiąże się z gęstością zaludnienia.

W chwili obecnej PWIK stanowiący własność Gminy Ząbki jest posiadaniu biurowca znajdującego się na terenie Gazomontażu/przy Giełdzie Praskiej. Jest to budynek  w którym znajduje się około 40 pomieszczeń od 12 do 35 m2 oraz duża sala. Budynek posiada 62 miejsca garażowe i  jest w bardzo dobrym stanie technicznym (co było widać  podczas wizji lokalnej w dniu 28.09.2020 r. kiedy to wraz z Radymi byliśmy oprowadzani po tym budynku przez Prezesa PWiK). Niestety prawie cały budynek jest pusty i utrzymanie go generuje straty. Jest to budynek znajdujący się przy terenie byłego Gazomontażu na terenie którego Pani Burmistrz planuje zbudować galerię handlową – fot. poniżej. Mając na uwadze gęstość zaludnienia naszego miasta zasadnym wydaje się przeniesienie siedziby Straży Miejskiej lub Policji do tego budynku. Chodzi o to, żeby skrócić drogę dojazdu do wezwania, które dotyczy południowych rejonów Ząbek. Obecne umiejscowienie dwóch służ porządkowych jest nieefektywne – Policja w odległości 650 m od Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej obok budynku  urzędu, a po drodze do południowej części miasta ronda i tunel. Ochrona Urzędu Miasta nie jest uzasadniona tak, jak odległych zakątków miasta. Nowa lokalizacja służb porządkowych w przypadku wykorzystania biurowca na cele lokalnej społeczności byłaby naturalną ochroną tego miejsca i przyległych terenów.

Od dawna na ogrodzeniu Gazomontażu wiszą banery ogłoszeniowe o wynajmie powierzchni biurowych i miejsc parkingowych. Zatem miejsce to jest mało atrakcyjne dla przedsiębiorców. Może czas je zagospodarować na potrzeby mieszkańców najbardziej zaludnionej części Ząbek, na potrzeby związane z poprawą bezpieczeństwa.

Prosimy o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej naszego pomysłu odpowiadając na 2 pytania.

Coming Soon
1. Czy jesteś za przeniesieniem siedziby Policji lub Straży Miejskiej w rejon Ząbek południowych np. do biurowca PWiK na ternie byłego Gazomontażu (przy Giełdzie Praskiej)?
1. Czy jesteś za przeniesieniem siedziby Policji lub Straży Miejskiej w rejon Ząbek południowych np. do biurowca PWiK na ternie byłego Gazomontażu (przy Giełdzie Praskiej)?
1. Czy jesteś za przeniesieniem siedziby Policji lub Straży Miejskiej w rejon Ząbek południowych np. do biurowca PWiK na ternie byłego Gazomontażu (przy Giełdzie Praskiej)?
Coming Soon
2. Czy uważasz, że biurowiec PWiK (własność Gminy Ząbki) powinien zostać wykorzystany także dla potrzeb mieszkańców Ząbek – dla celów szkoleniowych, kulturalnych, integracyjnych oraz jako siedziby kół i stowarzyszeń?
2. Czy uważasz, że biurowiec PWiK (własność Gminy Ząbki) powinien zostać wykorzystany także dla potrzeb mieszkańców Ząbek – dla celów szkoleniowych, kulturalnych, integracyjnych oraz jako siedziby kół i stowarzyszeń?
2. Czy uważasz, że biurowiec PWiK (własność Gminy Ząbki) powinien zostać wykorzystany także dla potrzeb mieszkańców Ząbek – dla celów szkoleniowych, kulturalnych, integracyjnych oraz jako siedziby kół i stowarzyszeń?

W naszej ocenie, wykorzystanie tak dużego obiektu nieznajdującego obecnie wykorzystania w większej części jest sprawą naturalną, a dalsze utrzymywanie budynku bez zapełnienia go różnymi funkcjami lokalnymi to niegospodarność.