Dokumenty założycielskie

Potwierdzenie wpisu stowarzyszenia do ewidencji

pismo-potw.-o-wpisie-stowarzyszenia

Zaświadczenie z ewidencji

zaswiadczenie-z-ewidencji-Stowarzyszenie

Zaświadczenie o nadaniu nr REGON

Zaświadczenie-Regon

Regulamin działalności stowarzyszenia

Regulamin