Przejdź do treści

Nasze cele

Infrastruktura komunikacyjna

 1. Kontynuować działania zmierzające do przedłużenie linii tramwajowej z pod Dworca Warszawa Wschodnia w Warszawie do Ząbek przy ul. Skorupki.
 2. Dopilnować budowy parkingu przy pętli tramwajowej przy ul. Skorupki (będzie duży ruch samochodowy osób przyjeżdżających z Wołomina i okolic)
 3. Kontynuować działania w temacie budowy dwupasmowej trasy drogowej w przedłużeniu ulicy Kijowskiej w Warszawie przez ul. Andersena do ul. Skorupki.
 4. Doprowadzić do rozwoju komunikacji linii autobusowej, częstsze kursowanie, w weekend, większy tabor.
 5. Doprowadzić do utworzenia stacji rowerowych oraz hulajnogi celem lepszej komunikacji w całych Ząbkach oraz usprawniając ruch w kierunku Warszawy.

Infrastruktura edukacyjna i zdrowotna

 1. Działać czynnie w tematach budowy szkół średnich w Ząbkach, doprowadzić do budowy minimum jednej ze  szkół średnich w Ząbkach.
 2. Doprowadzić do budowy publicznego żłobka w południowej części
 3. Doprowadzić do powstania (budowy lub wynajęcia) całodobowego ośrodka zdrowia, możliwie z izbą przyjęć i karetką.
 4. Wprowadzić monitoring zanieczyszczenia powietrza, zgłaszać sytuacje rażącego naruszenia przepisów, wspierać system informacji sąsiedzkiej.

Infrastruktura rekreacyjna

 1. Doprowadzić do budowy ścieżki rowerowej i chodnika od osiedla mieszkaniowego przy ul. Skrajnej do zbiornika przy ul. Bardowskiego w Warszawie.
 2. Znaleźć sponsora i wybudować tężnię solankową przy lesie, (równolegle do ul. Powstańców), sugerowany sponsor PGNiG właściciel EC Kawęczyn.
  Doprowadzić do wybudowania parku podświetlanych fontann, miejsce ogólnodostępne pozyskać sponsora np. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o
 3. Przy lesie – równolegle do ul. Powstańców stworzyć miejsce do rekreacji- zagospodarować: alejki, miejsca wypoczynku, kosze na śmieci.
 4. Wspólnie z mieszkańcami wskazywać miejsca gdzie powinny być place zabaw i integracji mieszkańców.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

 1. Doprowadzić do otwarcia centrum inicjatyw społecznych – klubu mieszkańców gdzie mogliby się spotykać, wspólnie coś tworzyć, miejsce gdzie odbywałyby się spotkania Klubu Mam i innych organizacji – południowa część miasta.
 2. Pomagać/inicjować/zachęcać do spotkań sąsiedzkich, inicjować ruchy sąsiedzkie.
  Organizować pieczenie ziemniaków jesienią (np. sponsor Praska Giełda Spożywcza), znaleźć miejsce w okolicach ul. Powstańców.
 3. Pomagać przy organizacji już istniejących inicjatyw, np. wiosenne sprzątanie miasta (północna część narzeka, że brakuje im takiej inicjatywy.
 4. Organizować coroczne wspólne ubieranie choinki – trzeba znaleźć miejsce ogólnodostępne, przy pomocą sponsorów którzy zafundują drzewko (może nadleśnictwo Drewnica), transport drzewka, obsadzenie i zamontowanie (może strażacy z Ząbek), prąd i oświetlenie, Orkiestra Dęta Miasta Ząbki będzie grała tam kolędy, to również miejsce na wspólne śpiewanie kolęd (rodzaj integracji mieszkańców).
 5. Organizować cztery razy w roku otwarte spotkania mieszkańców: powitanie wiosny, wielkanocne, powitanie jesieni i wigilijne przy pomocy i wsparciu sponsora.
 6. Organizować orszak trzech króli w Ząbkach (trzy pochody, każdy rusza spod szkoły lub kościoła -meta stadion miejski i tam wielki festyn miejski), jeśli taka opcja nie będzie akceptowalna to doprowadzić do tego aby co roku orszak ruszał spod innego kościoła (szkoły)
 7. Wspierać działania mające na celu ochronę środowiska.
 8. Wspierać działania prozdrowotne i pro-sportowe
 9. Wspieranie i promowanie działalności wolontariatu,
 10. Wspierać działania zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Inne

 1. Doprowadzić do powstania posterunku policji w południowych Ząbkach;
 2. Doprowadzić do likwidacji zlewni ścieków przy ul. Piłsudskiego.
 3. Doprowadzić do likwidacji betoniarni przy ulicy Piłsudskiego, uważamy, ze taki zakład produkcyjny nie może być w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkaniowym.
 4. Wspierać metody oszacowania rzeczywistej liczby mieszkańców Miasta Ząbki w związku z dynamicznym rozwojem miejscowości celem pełniejszego poparcia postulatów polepszającego jakość życia w Ząbkach.