Przejdź do treści

Więcej o nas

Miasto Ząbki to jedne z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych Miast Powiatu Wołomińskiego. Przyciąga mieszkańców nie tylko swoją dynamiką, ale też dużą ilością zieleni  – blisko 20 % powierzchni Miasta Ząbki to tereny zielone. To miejsce, w którym bogata historia styka się z nowoczesnością. Dla większości nowych mieszkańców niższe ceny nieruchomości stanowią kluczową przesłankę do zamieszkaniu w tej okolicy. Dynamiczne zmiany w ostatnim czasie oraz niedostateczne inwestycje sprawiają, że liczne problemy potęgują się, zaś komfort życia, pomimo wielu zalet lokalizacji i otoczenia, znacznie spada.

Zdecydowaliśmy o powołaniu Stowarzyszenia „Moje Ząbki” jako odpowiedź na potrzebę zrzeszenia aktywnych społecznie osób. Podmiot ten został w zarejestrowany w dniu 1 lutego 2019 roku,  pod numerem 41 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez  Starostę Wołomińskiego.

Jesteśmy grupą lokalnych aktywistów, którzy dążą do tego, aby Miasto Ząbki postrzegane było jako dogodne miejsce do życia na co dzień i w weekendy. Dążymy do tego by Ząbki nie były kojarzone z prowincją oraz terenami mało atrakcyjnymi. Chcemy by Ząbki były postrzegane nie gorzej niż ościenne dzielnica Warszawy , aby były przyjaznym miejscem do życia i spędzania tu czasu wolnego. U nas konkretne pomysły i rozmowy od razu przekształcają się w czyny, stąd pojawiają się kolejne inicjatywy obywatelskie.

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia „Moje Ząbki” jest aktywne działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ząbkach. Chcemy skutecznie działać na rzecz lokalnej społeczności, być blisko ludzi, wspólnie działać. Skupiamy się nie tylko na rozwiązywaniu bieżących problemów, ale przede wszystkim na perspektywach i na rozwoju Miasta Ząbki. Mamy pomysły, jak uczynić to Miasto lepszym, ciekawszym, nowoczesnym i pełnym pozytywnej energii.
Chcielibyśmy, aby stowarzyszenie „Moje Ząbki” stało się dla mieszkańców  Ząbek społeczną platformą porozumienia i komunikacji.
Stowarzyszenie gromadzi osoby związane z tym Miastem i aktywnie działające lokalnie. Jesteśmy mieszkańcami Ząbek, dlatego dla nas członków stowarzyszenia „Moje Ząbki” ważny jest zrównoważony rozwój i profesjonalne zarządzanie naszym Miastem.
Od początku roku 2018 aktywnie działamy w temacie budowy trasy tramwajowej do Ząbek.
Odświeżyliśmy ten temat w debacie publicznej, uczestniczymy w spotkaniach, inicjujemy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy będą popierać tę inwestycję, jesteśmy tak gdzie można zyskać poparcie i tam gdzie trzeba do niej przekonywać.

Wśród naszych członków są miłośnicy i organizatorzy sportu, aktywni mieszkańcy działający na rzecz ochrony środowiska, kultury, oraz lokatorów. Wspólnie działamy dla dobra naszego Miasta, aby Ząbki stały się wymarzonym miejscem do życia.

Stowarzyszenie „Moje Ząbki” jest otwarte zarówno dla osób aktywnie działających w już istniejących organizacjach pozarządowych, jak i dla wszystkich innych, którym bliska jest idea budowania lokalnej społeczności przez oddolne inicjatywy mieszkańców.

Słuchamy potrzeb mieszkańców, rozmawiamy z nimi i pytajmy, co możemy wspólnie zrobić, abyśmy byli bardziej zadowoleni z miejsca swojego zamieszkania.

Najczęściej przewijającymi się tematami są sprawy związane z komunikacją miejską, bezpieczeństwem, remontami ale też ze stanem dróg, zanieczyszczeniem powietrza, ochroną środowiska, rozwojem edukacji, a także tematy te najmniejsze, które są tak samo ważne.

Chcielibyśmy, aby Miasto Ząbki przestało być „sypialnią Warszawy”, czyli miejscem, w którym nic się nie dzieje, a anonimowi młodzi ludzie żyją w wielkich blokowiskach. Chcemy przede wszystkim promować i wspierać zwyczajnych, uczciwych ludzi, którym bliskie są uniwersalne wartości chrześcijańskie. Będziemy wzbudzać i umacniać nadzieję na coraz lepsze życie, zabierając głos w ważnych dla mieszkańców naszego miasta, sprawach. Nie będziemy promowali podziału mieszkańców (!) na tych którzy płacą podatki lub nie. Nie będziemy również poszukiwali skandali i sensacji. Chcemy umacniać to co łączy, a osłabiać to co dzieli. Naszym zamiarem jest integrowanie osób, środowisk lokalnych i grup społecznych,  zgodnie z zasadą, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”.

Ludzie Stowarzyszenia „Moje Ząbki” zawsze kierują się dobrem wspólnym mieszkańców oraz chcą i służą im swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na tle innych organizacji chcemy wyróżnić się zbiorem klarownych zasad, które będą dla nas drogowskazem przy podejmowaniu działań. Tymi zasadami jest deklaracja Stowarzyszenia „Moje Ząbki”, opisująca kierunkowo w punktach najważniejsze dla nas sprawy.

Deklaracja będzie też punktem wyjścia do opracowania przez nas, we współpracy z innymi podobnie myślącymi środowiskami, spójnego i długofalowego programu rozwoju naszego Miasta.

Wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane możliwością realizowania się w naszym Stowarzyszeniu „Moje Ząbki” zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe zasady przystąpienia do naszego Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w zakładce „Dołącz do nas”.