Zagospodarowanie terenu byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż”

W związku z ogłoszeniem  dnia 15.11.2019 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach o przystąpieniu do prac planistycznych i przedprojektowych do zagospodarowania byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż” u zbiegu ulic Powstańców i Piłsudskiego, zwracamy się do Państwa o zajęcie stanowiska , jak Państwa zadaniem powinien zostać zagospodarowany ten teren?

Plany PWiK oraz naszą alternatywę prezentowaliśmy w piśmie skierowanym do Rady Miasta do Rady Miasta Ząbki: https://www.facebook.com/406521373498231/photos/pcb.650290749121291/650288659121500/?type=3&theater

Prosimy o ponowne zapoznanie się z tym dokumentem.
Skierowaliśmy to zapytanie w dniu 26 lutego 2020 roku  ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W piśmie wskazaliśmy źródło finansowania naszego pomysłu z myślą o zachowaniu jak największej przestrzeni dla mieszkańców Miasta Ząbki, a nie zabudowywaniu każdej wolnej przestrzeni sklepami wielkopowierzchniowym.

Jednocześnie dnia 10.06.2020 r. UM Ząbki zamieścił obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – rejon ulicy Skrajnej, Piłsudskiego i Powstańców, co jest związane z zagospodarowaniem nieruchomości po Gazomontażu.

Wglądu w ten dokument można dokonać od 6 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r.  w Urzędzie Miasta Ząbki (05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10), Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (pok. 14, I piętro), w godzinach pracy urzędu.

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-6/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zabki-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zabki?fbclid=IwAR0Iui-93CtKyKJ_W4OzPfwJH6gHbyLVpBB9Y5rTBnayxiWb6GeAV2zhhi0

Jakie Państwa zdaniem powinno być docelowe przeznaczenie terenu po firmie Gazomontaż, zakupionego przez PWiK (spółkę Miasta) za publiczne pieniądze?

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam wskazać kierunek Radnym i podjąć dalsze działania, a UM Zweryfikować pomysł na zbudowanie w tym miejscu centrum handlowego z usługami i sprzedażą wielkopowierzchniową, którego powierzchnia użytkowa wynosiłaby około 78% powierzchni zabudowy, a 22% na funkcje publiczne/rekreacyjne.

Dotyczy to lokalizacji jak na załączonym szkicu lokalizacji (działka ewidencyjna nr  33/5 o powierzchni około 15.000 m2).

Należy też wspomnieć, że na działkach zakupionych przez PWiK w tej lokalizacji znajdują się budynki, które można zaadaptować na wybrane funkcje lub wyburzyć, a teren wokół zagospodarować.

Coming Soon
1. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest publiczne miejsce rekreacji/funkcji kulturalno-społecznych z ograniczeniem handlu komercyjnego?
1. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest publiczne miejsce rekreacji/funkcji kulturalno-społecznych z ograniczeniem handlu komercyjnego?
1. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest publiczne miejsce rekreacji/funkcji kulturalno-społecznych z ograniczeniem handlu komercyjnego?
Coming Soon
2. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest miejsce handlu komercyjnego we wskazanej lokalizacji ( po przedsiębiorstwie Gazomontażu przy rondzie przy Powstańców naprzeciw Kaufland )
2. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest miejsce handlu komercyjnego we wskazanej lokalizacji ( po przedsiębiorstwie Gazomontażu przy rondzie przy Powstańców naprzeciw Kaufland )
2. Czy mieszkańcom Ząbek potrzebne jest miejsce handlu komercyjnego we wskazanej lokalizacji ( po przedsiębiorstwie Gazomontażu przy rondzie przy Powstańców naprzeciw Kaufland )
Gazomontaż
Gazomontaż