Przejdź do treści

Zagospodarowanie terenu byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż”

W związku z ogłoszeniem  dnia 15.11.2019 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach o przystąpieniu do prac planistycznych i przedprojektowych do zagospodarowania byłego przedsiębiorstwa „Gazomontaż” u zbiegu ulic Powstańców i Piłsudskiego, zwracamy się do Państwa o zajęcie stanowiska , jak Państwa zadaniem powinien zostać zagospodarowany ten teren?

Plany PWiK oraz naszą alternatywę prezentowaliśmy w piśmie skierowanym do Rady Miasta do Rady Miasta Ząbki: https://www.facebook.com/406521373498231/photos/pcb.650290749121291/650288659121500/?type=3&theater

Prosimy o ponowne zapoznanie się z tym dokumentem.
Skierowaliśmy to zapytanie w dniu 26 lutego 2020 roku  ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W piśmie wskazaliśmy źródło finansowania naszego pomysłu z myślą o zachowaniu jak największej przestrzeni dla mieszkańców Miasta Ząbki, a nie zabudowywaniu każdej wolnej przestrzeni sklepami wielkopowierzchniowym.

Jednocześnie dnia 10.06.2020 r. UM Ząbki zamieścił obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – rejon ulicy Skrajnej, Piłsudskiego i Powstańców, co jest związane z zagospodarowaniem nieruchomości po Gazomontażu.

Wglądu w ten dokument można dokonać od 6 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r.  w Urzędzie Miasta Ząbki (05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10), Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (pok. 14, I piętro), w godzinach pracy urzędu.

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-6/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zabki-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zabki?fbclid=IwAR0Iui-93CtKyKJ_W4OzPfwJH6gHbyLVpBB9Y5rTBnayxiWb6GeAV2zhhi0

Jakie Państwa zdaniem powinno być docelowe przeznaczenie terenu po firmie Gazomontaż, zakupionego przez PWiK (spółkę Miasta) za publiczne pieniądze?

Dotyczy to lokalizacji jak na załączonym szkicu lokalizacji (działka ewidencyjna nr  33/5 o powierzchni około 15.000 m2).

Należy też wspomnieć, że na działkach zakupionych przez PWiK w tej lokalizacji znajdują się budynki, które można zaadaptować na wybrane funkcje lub wyburzyć, a teren wokół zagospodarować.

Gazomontaż
Gazomontaż