Przejdź do treści

Spotkanie z Burmistrz Ząbek – 22 lutego 2019

Spotkanie Stowarzyszenia Moje Ząbkiz panią Burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk

22 Lutego 2019 w urzędzie miasta Ząbki odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Moje Ząbki z burmistrz Ząbek panią Małgorzatą Zyśk. W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Miasta Ząbki:

 • Pani Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek
 • Pan Tomasz Kret, specjalista do spraw infrastruktury w Urzędzie Miasta Ząbki

Ze strony Stowarzyszenia:

 • Mariusz Rogowski, prezes Stowarzyszenia Moje Ząbki
 • Małgorzata Prusik, wiceprezes Stowarzyszenia Moje Ząbki
 • Hubert Kubik, wiceprezes Stowarzyszenia Moje Ząbki
 • Michał Kwiatkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Moje Ząbki

Na spotkaniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

 1. Członkowie Stowarzyszenia przedstawili cel powstania Stowarzyszenia, które ma służyć aktywizacji lokalnej społeczności. Podkreślono główną przyczynę powstania Stowarzyszenia jaką jest inicjatywa Tramwaj do Ząbek.
 2. Członkowie zadeklarowali chęć wsparcia władz Ząbek we wszelkich działaniach zmierzających do polepszenia sytuacji mieszkańców Ząbek. Przedstawiono także możliwości wsparcia merytorycznego ze strony Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów oraz działania na rzecz inwestycji w ramach komunikacji z innymi podmiotami takimi jak lokalne Stowarzyszenia, władze okolicznych dzielnic oraz władze Warszawy.
 3. Stowarzyszenie poprosiło panią Burmistrz o inicjatywę w kontaktach z władzami Warszawy w celu aktywnego działania na rzecz budowy linii tramwajowej.
 4. Pan Tomasz Kret wskazał możliwe zagrożenia dotyczące budowy trasy tramwajowej, między innymi możliwą budowę przystanku kolejowego na linii średnicowej w pobliżu planowanego wiaduktu nad ulicą Chełmżyńską.
 5. Członkowie Stowarzyszenia wskazali na duże poparcie dla projektu trasy ze strony władz gminy Rembertów, która rozrasta się przy granicy Ząbek, oraz innych dzielnic poprzez które miałaby przebiegać trasa, tzn Pragi Północ oraz Targówka.
 6. Pani Burmistrz zadeklarowała budowanie lokalnej koalicji na rzecz budowy trasy tramwajowej wraz z okolicznymi dzielnicami i zobowiązała się do kontaktu w tej sprawie z władzami tych dzielnic.
 7. Pani Burmistrz przekazała pozytywne informacje dotyczące rozwoju terenów zielonych w Ząbkach.
 8. Członkowie Stowarzyszenia zwrócili uwagę na problem ze sprzątaniem ulicy Piłsudskiego. Ulica była sprzątana tylko raz w 2018. Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że sprzątanie ulicy leży w gestii władz powiatu. Pani Burmistrz poinformowała iż w budżecie zostały przeznaczone dodatkowe 100 tys. na sprzątanie miasta.