Przejdź do treści

Spotkanie z Burmistrz Ząbek – 08 kwietnia 2019

8 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Ząbki odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Moje Ząbki z Burmistrz Ząbek panią Małgorzatą Zyśk.

W spotkaniu uczestniczyli:

Pani Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki
Pan Tomasz Kret, specjalista do spraw infrastruktury Urzędu Miasta Ząbki
Paweł Radzio – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UM Ząbki

Mariusz Rogowski, prezes Stowarzyszenia Moje Ząbki
Małgorzata Prusik, wiceprezes Stowarzyszenia Moje Ząbki
Jakub Prusik, członek założyciel Stowarzyszenia Moje Ząbki

Na spotkaniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

 1. Przedstawiciele Stowarzyszenia zapytali panią Burmistrz o działania jakie podjęli miejscy urzędnicy w kierunku nawiązania kontaktu z władzami Warszawy w celu aktywnego działania na rzecz budowy linii tramwajowej – deklarację w tej sprawie złożyła pani Burmistrz na spotkaniu 22 lutego br.  Nie zostały podjęte żadne działania w tej ważnej dla mieszkańców sprawie – taką informację usłyszeli z ust pani Burmistrz, po naciskach uzyskali obietnicę, że na początku maja br. pan Tomasz Kret (po zrealizowaniu projektu DARMOBUS i nowej Karty Mieszkańca) przygotuje stosowne wystąpienie do władz Warszawy i zostanie ono wysłane.
 2. Przedstawiciele Stowarzyszenie zapytali również o deklarowaną przez panią Burmistrz budowę lokalnej koalicji z sąsiadami, dzielnicami Warszawy na rzecz budowy trasy tramwajowej – do takiej inicjatywy zobowiązała się pani Burmistrz na spotkaniu 22 lutego br. –  w tej sprawie również nie zostały podjęte żadne działania ze strony urzędników ząbkowskiego ratusza.
 3. Przedstawiciele Stowarzyszenia zapytali o wystąpienie do Prezydenta Miasta st. Warszawy, Ministra Infrastruktury, Zarządu PKP – PLK w sprawie budowy stacji PKP Warszawa-Kawęczyn i przebudowy ul. Chełmżyńskiej do przekroju dwujezdniowego w każdą ze stron – w tym temacie również nie zostały podjęte żadne działania w UM Ząbki. W tym temacie Pani Burmistrz zadeklarowała szybie przygotowanie pisma. O wysłaniu pisma maja być poinformowani przedstawiciele Stowarzyszenia.
 4. Ponownie przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na problem ze sprzątaniem ząbkowskich ulic. Zapytali o aspekt ekonomiczny kilkukrotnego użycia maszyny sprzątającej na jednym odcinku ulicy. Pokazali zdjęcia wykonane 2 kwietnia br. gdzie widać, że sprzątanie po zimie tylko maszyną sprzątającą jest nieefektywne, bo maszyna nie zbierze całego ubitego brudu. I ponownie zwrócili uwagę na fakt, że ulica Piłsudskiego, której sprzątanie leży w gestii Powiatu, była w ubiegłym roku sprzątana tylko jeden raz – powinna być sprzątana dwukrotnie – w związku z czym obecnie na tej ulicy, na jezdni i na chodnikach jest wyjątkowo brudno.
 5. Przedstawiciele Stowarzyszenia poruszyli również problem jakim są zamknięte w dni wole od nauki tereny wokół ząbkowskich szkół – boiska i place zabaw. Zgodnie z sugestia pani Burmistrz w tej kwestii przedstawiciele Stowarzyszenia mają kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami placówek oświatowych. Jeśli to działanie nie przyniesie skutku w postaci udostepnienia boisk i placów zabaw, Pani Burmistrz prosiła o ponowny kontakt. Pni Burmistzr zwróciła także uwagę na fakt, że dzieci mogą przebywać w szkolnych terenach boisk i placów zabaw tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Przedstawiciele Stowarzyszenia sygnalizowali i prosili o umieszczenie w widocznym miejscu szkolnych boisk i placów zabaw, jasno zredagowanych regulaminów dostępu i pobytu dzieci.  
 6. Kolejną poruszoną kwestią były tereny wokół placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto. Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na fakt, że my dorośli, w każdym miejscu i czasie, uczymy dzieci przez przykład, a wokół ząbkowskich placówek oświatowych jest brudno – w przypadku najstarszej ząbkowskiej szkoły podstawowej i najbardziej nowoczesnego przedszkola jest bardzo nieestetycznie. Chodniki, po których ząbkowskie dzieci i młodzież chodzą codziennie do szkoły i do przedszkola nie są bezpieczne – pozarywane i nierówne płytki oraz zbyt wąsko aby można było minąć osobę idącą z wózkiem, a przecież jest miejsce żeby zrobić szerszy chodnik. W tym miejscu poruszono również temat parkowania przy przedszkolu „Skrzat”, przy który poprzednik pani burmistrz, już dwa lata temu zakładał zmianę organizacji ruchu – ulica Harcerska na całej długości miała być jednokierunkowa, a na przeciw przedszkola miały być wyznaczone dodatkowe (bardzo potrzebne w tym miejscu) miejsca parkingowe. Zwrócono również uwagę iż w godzinach porannego szczytu przy placówkach oświatowych nie ma żadnych służb (policja i SM). Przedstawiciel Urzędu Miasta  Ząbek w odpowiedzi powołali się na dużą liczbę osób niemeldujących się, a mieszkających w Ząbkach.
 7. Rozmawiano jeszcze o proponowanym przez członków Stowarzyszenia pilotażowym projekcie  gospodarowania odpadami. Przedstawiciele Stowarzyszenia zaproponowali skorzystanie z doświadczeń Płocka i wprowadzenie małych PSZOK-ów w mieście, co powinno zmniejszyć koszty odbioru odpadów w Ząbkach. Zwłaszcza, że obecnie na takie rozwiązania można uzyskać dotację. Sprawę ma kontynuować pan Łebek wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia.
 8. Wspomniano też o pilotażowym pomyśle władz Wałbrzycha, polegającym na eliminacji plastiku z imprez organizowanych czy współorganizowanych przez urząd miasta i podległe mu organizacje. Przedstawiciel Stowarzyszenie, wzorując się przykładzie Wałbrzycha mają podpowiedzieć władzom Ząbek na jakich podstawach prawnych można się opierać i jak przygotować uchwałę miasta Ząbki.  
 9. Pani Burmistrz przekazała pozytywne informacje dotyczącą :
  1. budowy nowego, naturalnego placu zabaw przy ul. Powstańców (inwestycja będzie finansowana ze środków zewnętrznych) .
  2. modernizacji placu zabaw przy ul. Szwoleżerów .

Nie ma deklaracji dotyczącej terminu realizacji tych inwestycji.