Przejdź do treści

Mariusz Rogowski, prezes

Ukoń­czyłem wydział Ad­ministracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od ponad 11 lat pracuje w urzędzie Miasta st. Warszawa.

Wspólnie z innymi mieszkańcami chcę swoją energią, aktywnością, uczciwością, przyczynić się do dalszego rozwoju Miasta Ząbek. Trzeba poprawić bezpieczeństwo, wspierać kulturę i oświatę, propagować sport i budowę nowych ścieżek rowerowych, m.in. utworzenie stacji rowerowych veturilo, dbać o naturalne tereny zielone, parki, lasy, aby nam wszystkim po prostu żyło się lepiej.

Chcę służyć mieszkańcom Ząbek, wspierać pomysły ludzi, pomagać i propagować wartości jak działanie dla dobra naszej społeczności lokalnej. Wiem, jak ważne jest, aby w mieście pracowali ludzie, którzy potrafią współpracować niezależnie od przynależności do partii, lecz dla wspólnego dobra nas wszystkich mieszkańców.


`